120120
W1
W2
W3
W44
W5
M1
W7
W8
W10

 

 


אסטרטגיה עסקית
מהי אסטרטגיה ומהי אסטרטגיה עסקית? כיצד היא קשורה בניהול עסק משפחתי ובניהול משברים
בעסק
? מדוע אסטרטגיה עסקית כוללת תכנון פנסיוני וביטוחי וכיצד ייעוץ, ליווי וחניכה לעסק שלכם
עשויה להוות קטליזטור להצלחתו לאורך זמן?
בעלי עסקים רבים אינם יודעים מהי אסטרטגיה עסקית ומהי חשיבותה לעסק. בעלי עסקים רבים (כ- 70%)
מתנהלים ללא אסטרטגיה עסקית ומרביתם אינם שורדים לאורך זמן.
החזון מהווה נקודת מוצא לאסטרטגיה, טקטיקה ומימוש יעדים. הוא מיועד להוות הצהרה בנוגע לאופן בו
רוצה העסק או הארגון לראות עצמו בעוד מספר שנים (טווח התכנון האסטרטגי המקובל נע בין שנתיים
לחמש שנים). אסטרטגיה עסקית - דרך הפעולה הנבחרת - הנגזרת מחזון החברה מהווה את הגשר לטקטיקה, דרכי הפעולה, אותם על הארגון לנקוט כדי לממש את החזון שלו.
הגדרת אסטרטגיה מחייבת הגדרת חזון, מטרות, יעדים ודרכי ביצוע מתוכננות ליחידה העסקית, וככזו היא
לוקחת בחשבון את הצורך להשיג יתרון תחרותי ובידול.
גיבוש אסטרטגיה עסקית מוביל את העסק שלכם לכיוון ברור, חוסך בעלויות, מאפשר להגדיר תפקידים,
מהווה קטליזטור להגברת מכירות ו"מסננת" לקבלת החלטות (מה שלא מתאים לאסטרטגיה ומה שאינו
מוביל להגשמת החזון - לא רלוונטי).
מגבשים אסטרטגיה? שימו לב! אפשר וחייבים לחלום אולם חזון אינו חלום ואסטרטגיה אינה מיועדת
להגשים חלום אלא רק לממש חזון.
 הצלחה ארוכת טווח מחייבת אסטרטגיה ארוכת טווח
 כל עסק הוא עסק ייחודי. לכל עסק חזון משלו ולכן גם אסטרטגיה משלו. אין אפשרות לאמץ אסטרטגיות
בשיטת "גזור הדבק" אלא רק לגבשן מתוך צרכי אמת
 אסטרטגיה צריכה לתאום את השינויים בסביבה העסקית והתחרותית
 אסטרטגיה צריכה להלום את יכולות הליבה של העסק
 אסטרטגיה מחייבת ניהול סיכונים זהיר

 

 

המידע המובא באתר מהווה מידע בסיסי בלתי מחייב למתעניין בשירותי הקבוצה ואיננו תחליף לייעוץ מקצועי. השימוש במידע האמור ובתובנות השונות העולות מימנו הוא על אחריותו הבלעדית של המתעניין אשר מוזמן ליצור קשר לתאום פגישה פרונטאלית לבחינת צרכיו המדויקים.

 

 

 

 

 

 

 

 

P11P22
P33P44
  • .

    מעבר בין דורי / "העברת המקל" - כיצד, למי ומתי מעבירים את ניהול העסק לדור הבא בצורה חלקה ומוצלחת תוך שמירה על האינטרסים?
    המשך קריאה >>