120120
W1
W2
W33
W4
W5
M1
W7
W8
W10

 

 


הזדמנויות עסקיות
פיתוח עסקי מגוון ורב שנים הוביל את קבוצת תלתן להתמחויות הקשורות באסטרטגיה עסקית לא רק בפן
ייעוציי אלא גם בפן היישומי. הקבוצה מתמחה בתחומים שונים אשר נולדו כתוצאה מניצול נכון ומקצועי
של הזדמנויות.

תלתן מזמינה גם אתכם לההנות מיתרונות החברה בתחומים הבאים:

 טיהור שפכים מרמת הבית הבודד ועד לטיהור עבור עיר גדולה. החברה מתמחה בטיהור שפכים
בטכנולוגיה ירוקה החוסכת באנרגיה ובמשאבי קרקע יקרים
 מערכות למחזור שפכים. מגוון פתרונות לשימוש חוזר של שפכים בבתים פרטיים ובשכונות. המים
הממוחזרים יכולים לשמש כמים אפורים למגוון שימושים כגון השקיית גינות)
 יישום ידע וניסיון רב שנים מתעשיית הסריגים בייצור, יצוא ויבוא בצרכים הנוכחיים של השוק
המקומי בשילוב מוצרים משתלבים - ג'ינסים ועוד

לקבלת פרטים נוספים ולפגישה מיידית

 

 

המידע המובא באתר מהווה מידע בסיסי בלתי מחייב למתעניין בשירותי הקבוצה ואיננו תחליף לייעוץ מקצועי. השימוש
במידע האמור ובתובנות השונות העולות מימנו הוא על אחריותו הבלעדית של המתעניין אשר מוזמן ליצור קשר לתאום
פגישה פרונטאלית
לבחינת צרכיו המדויקים.

 

 

 

 

 

 

 

 

P11P22
P33P44
  • .

    גיבוש אסטרטגיה עסקית מוביל את העסק שלכם לכיוון ברור, חוסך בעלויות, מאפשר להגדיר תפקידים, מהווה קטליזטור להגברת מכירות ו"מסננת" לקבלת החלטות.
    המשך קריאה >>