120120
W1
W2
W3
W4
W5
M1
W7
W8
W10

 

 


התמודדות נכונה עם משבר יכולה להיות ההזדמנות של העסק לפרוץ קדימה...
משברים בעסק הם אירוע שמוטב שיקרה למישהו אחר...
רבים מהמשברים אינם מהווים לבעל העסק, ואפילו לעובדיו, הפתעה גמורה.
אם העסק שלך במשבר מוטב שתדע בדיוק כיצד לנהל אותו כי עבור עסקים המנהלים את המשבר באופן מושכל ונעזרים בייעוץ אסטרטגי של מומחה בתחום, המשבר הוא לא רק הזדמנות אלא גם פריצת דרך.

ניהול משברים בעסק – טיפ
כיצד תדע שהעסק במשבר (אחד או יותר מהסימנים הבאים)?
 עלייה ניכרת בהוצאות (כתוצאה משינויים במיסוי, במבנה של החברה, בשינויי רגולציה ועוד).
 גרעון בתזרים המזומנים, לאורך זמן
 סגירת עסקאות במחירים נמוכים
 דחיית תשלומים לרשויות ולספקים
 העסק "תקוע" - הרווח התפעולי קטן / אין עלייה במכירות או בהכנסות / לא מתקיימת פעילות המיועדת לשנות את המצב
צבר הלקוחות / הלקוחות החדשים / ההצעות המוגשות / ה"סגירות" - קטן, נמצא במגמת ירידה מתמדת, או נמוך בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד
דרישת הבנק להגדיל בטחונות / דרישת בעל העסק להגדיל אשראי 

העסק שלך במשבר? הקשיים מאיימים על המשך רווחיותו והמשך קיומו? כך נוכל לסייע:
1. זיהוי משבר בעסק
2. התנהלות "סוף הדרך"- מה עושים כשכלו כל הקיצין (רמז: תמיד יש מה לעשות, ובמיוחד - תמיד
ניתן לעשות את זה נכון יותר - גם כשסוגרים את העסק)
3. "אל תהיה מופתע" - זיהוי סימנים מוקדמים למשבר מתקרב ואיתור דרכי התמודדות לעצירת הסחף
4. מהתרסקות להתאוששות - זיהוי ויישום תהליכים ובקרות לניהול המשבר במטרה למנוע את
התרסקותו ולהביא לפריחתו מחדש
5. להיות מנהל בשעת משבר - קבלת החלטות מושכלות, טכניקות ומיומנויות לביצוע בקרת נזקים,
ניתוח ומיפוי איומים וגורמים הרלוונטיים למשבר, שמירה על קור רוח, ניהול עובדים בתקופת אי וודאות,
איתור מומחים ויועצים המתאימים במדויק לפתרון המשבר ועוד
6. ניהול משברים פיננסיים
7. ניהול משברים ארגוניים
8. חזון בשעת משבר - גם מתוך משבר יש לאן להגיע... צריך לעשות זאת באופן מקצועי ותוך
התחשבות במכלול שיקולים
9. כשהבנק אומר "אתה מפוטר"
10.  מזעור נזקים של עסק במשבר - הפן העסקי והאישי.

לקבלת פרטים נוספים ולפגישה מיידית

 

 

המידע המובא באתר מהווה מידע בסיסי בלתי מחייב למתעניין בשירותי הקבוצה ואיננו תחליף לייעוץ מקצועי. השימוש במידע האמור ובתובנות השונות העולות מימנו הוא על אחריותו הבלעדית של המתעניין אשר מוזמן ליצור קשר לתאום פגישה פרונטאלית לבחינת צרכיו המדויקים.

 

 

 

 

 

 

 

 

P11P2
P33P44