120120
W1
W2
W3
W44
W5
M1
W7
W8
W10

 

 

התמודדות נכונה עם משבר יכולה להיות ההזדמנות של העסק לפרוץ קדימה...
משברים בעסק הם אירוע שמוטב שיקרה למישהו אחר...

המשך קריאה >>

 

 

 

 

 

 

 

 

P11P22
P33P44
  • .

    בעלי עסקים רבים (כ- 70%) מתנהלים ללא אסטרטגיה עסקית ומרביתם אינם שורדים לאורך זמן.
    החזון מהווה נקודת מוצא לאסטרטגיה, טקטיקה ומימוש יעדים.

    המשך קריאה >>